Detta system syftar till att fylla i och kontera återkommande uppgifter på ett enklar sätt. Det avser:

  • K - körjournal
  • R - reseräkningar
  • R - representationer

Här fyller du i den körda sträckan per dag och vart den går och vem besöket avser. Du får ett underlag till löneavdelningen, som räknar ut vad du ska betala för din tjänstebil eller vad du ska få för ersättning för din privatbil.

Reseräkning

Du fyller i datum och tid för avresa och hemkomst samt anledning till resan. Från en lista över förkonterade utlägg hämtar du de utlägg du haft i samband med resan.

Representation

För varje representation du haft, noterar du antal personer,tidpunkt, deltagare, syfte och ort. De utgifter du haft, konteras och delas upp i avdragsgilla och icke. På liknande sätt som för reseräkningen, hämtar du förkonterade utlägg.

Periodvis skrivs rapporter och skapas verifikationer som underlag för redovisningen.

Körjournal