ADAKO

Almösunds Datakonsult AB

ADAKO Marinsystem avser att administrera verksamheten för båtservice och båtförvaring samt för service av enbart motorerna. Systemet körs mot en server som du når via internet.

 

Vid offertförfrågan matar du in båttyp, t.ex Maxi 999 samt typ av motor. Därefter väljer du de paket som är aktuella, t.ex inomhusplats, motorservice, bottenmålning och polering upp till reling. Systemet väljer då ut de artiklar som är aktuella med hänsyn till båtens längd, bredd och motortyp. Du får ett pris på varje paket för sig och även med de underliggande paketraderna. Du kan ta bort, ändra eller lägga till artiklar i de olika paketen. 

 

Därefter kan du skriva ut offert eller ett avtal direkt och även faktura.

 

Planeringen och avrapporteringen av utförda arbeten sker med hjälp av smartmobil, surfplatta eller med datorn. En status visar läget för uppdraget; pågående eller faktureringsklart.

 

Fakturering kan ske med t.ex 50 % direkt vid upptagning av båten och resten vid sjösättningen. Alternativt skriver du ut hela faktura vid lämpligt tillfälle.

 

Här kan du se systemet med en Demo-uppsättning. Du kan även där se hjälpen för att läsa mer om de olika funktionerna. Klicka på hjälpknappen i menyn.