När du behöver ett speciellt system som behövs som för- eller eftersystem till ditt ordinarie system, eller ett helt fristående system - då är det dags att ta kontakt med mig!

Jag har lång erfarenhet av att skapa system och program för administration. En lyhördhet för nya önskemål kännetecknar mina program hitintills. Jag använder DataFlex för min utveckling och det gör att jag på kort tid kan visa upp en grovskiss på systemet för att sedan finslipa detaljer. Detta innebär att ett skräddarsytt system kan fås till rimliga kostnader.

Exempel på små, fristående system kan vara dessa:

  • Förteckning över inventarier med kopplingar till plats, brukare, ekonomiska uppgifter
  • Utskrift av offerter, fakturor med egen layout och förtryckta texter
  • Prisberäkning med olika underliggande komponenter och utskrift som prisförslag
  • Webapplikation för olika informationer

Tveka inte att ta kontakt!