Rapporter och dokument kan skrivas på valfri skrivare eller som ett PDF-dokument.

Dokument som ska till kunden, kan du sända med mail som en bilaga.

Utformningen av texten i mailet gör du med Word och sparar. Det tas därefter som text i mailet.

Du ser exempel på detta i vänsterkant här nedan.

På bekräftelsen kan du göra tillägg och ändringar som du kommit överens om med kunden.

Arbetsordern är ditt underlag för jobbet. Här skriver du upp den tid du använder och det material som går åt.

Efteråt för du in detta på ordern för att sedan skapa din faktura,

Fakturan sänder du med mail och undviker allt med kuvert och porto. Här har du en annan valfri text för mailet.

Fakturan blir snyggt utformad med tydlig förklaring av vad som ingår. Och du behöver inte precisera allt för konserveringen, utan bara beskriva innehållet.

Om du behöver påminna om betalning, har du olika möjligheter.

 

Här har vi valt att sända ett mail med fakturan som en bilaga. Detta ger troligen bättre utfall och ökar chansen att få betalt.

Fakturajournal kan du skriva med valfri periodicitet; per vecka eller månad. De fakturor som du skrivit ut en gång kommer inte med vid nästa tillfälle. Du kan skriva ut en kontrollista när du vill och du kan ändra kontreringar så länge som du inte skrivit den definitiva journalen med sin bokföringsorder.

 

Även betalningsjournal kan du skriva med valfri periodicitet; per vecka eller månad.

 

Du kan även i detta fall skriva ut en kontrollista när du vill och du kan ändra kontreringar så länge som du inte skrivit den definitiva journalen med sin bokföringsorder.