I reskontrabilden har du olika funktioner. Här kan du:

  • se fakturaposterna
  • skriva ut din fakturajournal med bokföringsunderlag till redovisnigen
  • registrerar betalningarna
  • skriva ut din betalningsjournal med bokföringsunderlag till redovisnigen
  • skriva påminnelser om betalning
  • göra analyser av utestående fordringar

Alla fakturor som du skrivit ut redovisas här. Du kan välja vilka du vill se genom att fylla i urvalen.

Välj om du vill se alla eller enbart de som är obetalda. Beloppen redovisas i underkant.

Du kan även sortera fakturorna i t.ex. kundordning eller datumordning.

Genom att klicka på knappen 'Visa analys av fakturan' får du upp en bild med kontering per fakturarad och även de betalningar som är gjorda.

Här registrerar du betalningarna med olika datum och betalningssätt. Du söker fakturorna i en söklista och registrerar det som kunden har betalat. Om det inte stämmer med restbeloppet, kan du välja om det ska bli ett godkänt avdrag eller att differensen ligger kvar som en rest.

I denna bild skriver du även ut journalen av fakturorna med kontering för att lämna till bokföringen.

Här kan du ändra konteringen så länge som du inte skrivit ut journalen, dvs Status = 1

Du kan även ändra betalningarna så länge som du inte skrivit ut journalen, dvs Status = 1.

Under fliken 'Påminnelse' skriver du ut dina krav. Du kan göra det på lite olika sätt:

  • Skriv ett brev per kund med en uppräkning av de fakturor som är förfallna.
  • Skapa ett mail i brevform till en viss kund. Han har kanse flera förfallna fakturor.
  • Skapa ett mail med en specifik faktura som bilaga. Kunden kan därmed se fakturan direkt. Den kan ju ha förkommit...

Du har här möjlighet att analysera dina fakturor genom att göra urval på datum och fakturanummer respektiv en speciell kund.
Hela tiden har du summan i nederkant på bilden.