De tabeller och koder som behövs för systemet har samlats till denna bild.

En del av tabellerna ser du i utdrag nedanför.

Betalningsvillkoren används för fakturan och för at räkna ut förfallodatum.

Varugrupperna kan användas för att gruppera försäljningen och för att få statistik.

    Kontotabellen har en fast del med koder för kundfordringarna, moms och kassakonton.

    För försäljningen finns även de vanliga intäktskontona.

    Varje artikel måste konteras för att bokföringsmaterialet ska bli rätt.