Här finner du tips och lite förklarande text om de olika bilderna.

Du väljer område i listen och klickar på 'Visa hjälpen'.

De översta områdena är allmän hjälp om hur du hanterar mus och tangentbord och hur du kan underlätta sökning och bläddring i olika listor.

De övriga avser särskilda bilder och funktioner.