ADAKOs ordersystem är främst avsett för mindre serviceföretag, såsom marinor, motorverkstäder.

Du börjar kanske med att lämna en offert, som sedan kan bekräftas och bli till ett uppdrag, för att senare faktureras.

För att göra registreringen enklare, kan du  lägga upp olika paket, som du designar i lugn och ro. De innebär att genom att välja ett visst paket, får du din order skapad med texter och artiklar, som du kan ändra eller behålla som de är.

Faktureringen görs genom att sända ett mail med en PDF-faktura till kunden.

I reskontran har du en enkel översikt av dina fakturor; alla, obetalda eller  förfallna. Därifrån kan du generera påminnelser via mail.

Systemet körs på din Laptop och behöver inte någon uppkoppling till nätet - du blir oberoende av mobiltäckning.

Så som systemet ser ut idag, är det en grund för att kunna byggas på vid behov.

Efter att ha kommit igång och använt ordersystemet en tid, brukar det alltid uppkomma en önskan om att lägga till uppgifter, lägga till funktioner eller modifiera handhavandet.

Dessa önskemål är ofta lätta att infoga i systemet med hjälp av det utvecklings-verktyg som används - DataFlex.

I hela denna presentation, framställs ordersystemet som anpassat för marina verksamheter. Det behöver definitivt inte vara så, utan kan användas lika bra för andra verksamheter. Artiklar, paket och utformningar av dokument och mail kan modifieras efter de krav som du har.

Klicka på knapparna nedan för att se de olika delarna av ordersystemet.

Här kan du hämta en installtoinsfil och testa systemet

https://www.dropbox.com/t/M7HRWPDb6ILby1AE