Enkelt system för att registrera tider för in- och utloggning. Lämpligt för mindre verksätder.

Försystem till redovisningen. Underlättar ifyllandet och kontering av

- Körjournal

- Reseräkning

- Representation