dataflex - verktyg

DataFlex

 för Windows, Web och Mobil


DataFlex är ett verktyg för utveckling av applikationer för Windows, web, mobiler och moln.


Med DataFlex följer en inbyggd databas som gör utvecklingen enkel och flexibel. Det är även möjligt att använda SQL-databaser av olika slag utan att modifiera koden.


Utvecklingen av en applikation för windows, web och mobiler kodas med samma verktyg och använder samma databasdefinitioner inklusive affärsregler för hur de olika fälten ska behandlas.


DataFlex ger möjlighet att utveckla ett system på ett kostnadseffektivt sätt och att på kort tid få upp en grov bild av systemet för att senare kunna finjustera detaljerna.


DataFlex har funnits sedan 1983 och har genom åren successivt utvecklats för att i dag vara ett modernt och produktivt databas- och programverktyg för alla olika plattformer.