Tidredovisning

syfte

Tidredovisningen är ett internt system för att hålla reda på hur du använder din tid och för att kunna skapa ett underlag för faktureringen.
Du registrerar på ett enkelt sätt vilket projekt du tänker arbeta med och skriver en kortfattad text om innehållet. Vid avslutet av arbetsmomentet räknar programmet ut använd tid.
Du registrerar projekten med tillhörande kund och behöver därefter enbart välja projekt vid tidsregistreringen.
Rapporter kan du skriva ut med olika urval och sorteringsordningar och välja pappers- eller PDF-format som bilaga till fakturan.