Redovisning

Redovisning

Här ska några egenskaper beskrivas, vilka kännetecknar ADAKO:s redovisning

Enkelt att registrera med mallar

 • du kan lägga upp mallar för de vanligaste konteringarna – det går då snabbt att registrera 
 • för de mer ovanliga konteringarna är det till stor hjälp, då man sällan använder dem. Då ger mallen hjälp om hur det ska konteras

Lätt att skapa egna rapporter

 • de standardiserade balans- och resultatrapporterna finns som grund

 • du kan använda fem kolumner till olika innehåll, såsom budget, flera år och avvikelser

 • byt plats på kolumnerna
 • sätt egna rubriker på kolumnerna
 • skapa egna rapporter för speciella ändamål
 • summera vissa kontogrupper, visa grupperna i valfri ordning
 • skriv förklarande anmärkningar till visst konto
 • visa specifikationer av verifikationerna för ett konto
 • skapa summeringar av vissa kontogrupper

Lätt att ändra en verifikation

 • även efter det att du uppdaterat huvudboken, kan du backa verifikationen och ändra den och sedan åter uppdatera huvudboken
 • detta kan du göra innan du låser perioden
 • med denna funktion undviker du synliga ändringar av verifikationer i huvudboken

Funktioner för att leta och ev. ändra

 • du kan visa verifikationerna i olika sorteringsordning och med urval på texterna
 • du kan leta bland raderna med sökning på del av radtexterna
 • om du vill, kan du ändra texterna för att förtydliga innehållet
 • du har möjlighet att byta verifikationsnummer om du t.ex. vill ha in en verifikation emellan
 • byt datum på en verifikation

Arbeta med olika bokföringsår

 • alla verifikationer sparas i samma register med sitt bokföringsår
 • det göra att du mycket enkelt kan gå tillbaka till ett tidigare år för att se någon verifikation
 • för över utgående saldon till ingående flera gånger.
 • starta ett nytt år innan du avslutat det tidigare

Valfria perioder

 • perioderna kan anges med start- och slutdatum
 • du kan därför dela in året i valfria perioder, t.ex. per kvartal eller brutet räkenskapsår

Transaktioner uppdateras till huvuboken

 • när du registrerar en verifikation, lagras den i ett temporärt transaktionsregister
 • här kan du hämta upp en verifikation och ändra den eller ta bort den och göra om den
 • när du önskar, uppdaterar du dessa till huvudboken, där de blir synliga i rapporterna